Definitionhair; KangXi radical 190
Unicode U+9ADF
Cangjie SIHHH
Total strokes10
Unicode radical + strokes 髟 tiêu (190) + 0 strokes
Hán-Việt readingbưu tiêu sam
Mandarin (Pinyin) biāo shān piào
Cantonese (Jyutping) biu1
Vietnamese tiêu, nhũ "tiêu (bộ gốc)" (gdhn)