Definitionunnecessary, superfluous
Unicode U+8d05
Cangjie GKBUC
Total strokes18
Unicode radical + strokes 貝 bối (154) + 11 strokes
Hán-Việt readingchuế
Mandarin (Pinyin) zhuì
Cantonese (Jyutping) zeoi3
Vietnamese chuế, nhũ "chuế ngôn, chuế vưu" (gdhn)
Vietnamese xuế, nhũ "xuế xoá (bỏ qua)" (gdhn)