Definitionreach, arrive; utmost, superior
Unicode U+81FB
Cangjie MGQKD
Total strokes16
Unicode radical + strokes 至 chí (133) + 10 strokes
Hán-Việt readingtrăn
Mandarin (Pinyin) zhēn
Cantonese (Jyutping) zeon1
Vietnamese trăn, nhũ "trăn (cải tiến thêm)" (gdhn)