Definitionall, together, mutually
Unicode U+80e5
Cangjie NOB
Total strokes9
Unicode radical + strokes 肉 nhục (130) + 5 strokes
Hán-Việt reading
Mandarin (Pinyin) xū xǔ
Cantonese (Jyutping) seoi1
Vietnamese tư, nhũ "tư (công chức nhỏ)" (gdhn)