Definitionto sew in close stitches
Unicode U+7ddd
Cangjie VFRSJ
Total strokes15
Unicode radical + strokes 糸 mịch (120) + 9 strokes
Hán-Việt readingtập
Mandarin (Pinyin) jī qì qī jí
Cantonese (Jyutping) cap1
Vietnamese tập, nhũ "tập nã (truy lùng)" (gdhn)