Definitioninvestigate, inspect
Unicode U+7cfe
Cangjie VFVL
Total strokes8
Unicode radical + strokes 糸 mịch (120) + 2 strokes
Hán-Việt readingcủ
Mandarin (Pinyin) jiū
Cantonese (Jyutping) dau2 gau2
Vietnamese củ, nhũ "củ triền (rối ren), củ chính (sắp xếp)" (vhn)