Definitionsilk; KangXi radical 120
Unicode U+7cf8
Cangjie VIF
Total strokes6
Unicode radical + strokes 糸 mịch (120) + 0 strokes
Hán-Việt readingmịch
Mandarin (Pinyin)
Cantonese (Jyutping) mik6 si1
Vietnamese mịch, nhũ "mịch (bộ gốc: sợi tơ)" (tdhv)