Definitionriver in Henan province
Unicode U+6dc7
Cangjie ETMC
Total strokes11
Unicode radical + strokes 氵 thủy (85) + 8 strokes
Hán-Việt readingkì kỳ
Mandarin (Pinyin)
Cantonese (Jyutping) kei4
Vietnamese kì, nhũ "băng kì lâm (phiên âm ice cream)" (gdhn)
Vietnamese kỳ (ty_tdcn)