Definitionshallow water, swamp; swampy
Unicode U+6dc0
Cangjie EJMO
Total strokes11
Unicode radical + strokes 氵 thủy (85) + 8 strokes
Hán-Việt readingđiến
Mandarin (Pinyin) diàn
Cantonese (Jyutping) din6
Vietnamese điện, nhũ "điện (ao hồ nông)" (gdhn)