Definitionriver in Hebei province
Unicode U+6d28
Cangjie EYCK
Total strokes9
Unicode radical + strokes 氵 thủy (85) + 6 strokes
Hán-Việt readinghào
Mandarin (Pinyin) xiáo
Cantonese (Jyutping) haau4 ngaau4
Vietnamese giào, nhũ "giào giạt" (gdhn)
Vietnamese rào, nhũ "mưa rào" (gdhn)