Definitionbuy and sell; inferior in quality
Unicode U+6cbd
Cangjie EJR
Total strokes8
Unicode radical + strokes 氵 thủy (85) + 5 strokes
Hán-Việt readingcô cổ
Mandarin (Pinyin) gū gǔ
Cantonese (Jyutping) gu1
Vietnamese cô, nhũ "cô tửu (bán)" (gdhn)