Definitionbright, light of rising sun
Unicode U+66d9
Cangjie AWLA
Total strokes17
Unicode radical + strokes 日 nhật (72) + 14 strokes
Hán-Việt readingthự
Mandarin (Pinyin) shù shǔ
Cantonese (Jyutping) cyu5 syu5
Vietnamese thự, nhũ "thự (rạng đông)" (gdhn)