Definitionrap, tap lightly; KangXi radical 66
Unicode U+6534
Cangjie YE
Total strokes4
Unicode radical + strokes 攵 phộc (66) + 0 strokes
Hán-Việt readingphộc
Mandarin (Pinyin) pū pō
Cantonese (Jyutping) bok1 pok3
Vietnamese phộc, nhũ "phộc (bộ thủ)" (gdhn)