Definitionpinch; twist, wring; determined
Unicode U+64f0
Cangjie QJPN
Total strokes17
Unicode radical + strokes 扌 thủ (64) + 14 strokes
Hán-Việt readingninh
Mandarin (Pinyin) níng nǐng nìng
Cantonese (Jyutping) ling2 ling6 ning4 ning6
Vietnamese ninh, nhũ "ninh (vặn, vắt): ninh khẩn loa ti (vặn ốc loa cho chặt)" (gdhn)