Definitionhull; thresh; beat, attack; equiv. to 搗
Unicode U+64e3
Cangjie QGNI
Total strokes17
Unicode radical + strokes 扌 thủ (64) + 14 strokes
Hán-Việt readingđảo
Mandarin (Pinyin) dǎo
Cantonese (Jyutping) dou2
Vietnamese đảo, nhũ "đảo lại; đảo mắt" (gdhn)