Definitiontwirl in fingers, tease, toy with
Unicode U+649a
Cangjie QBKF
Total strokes15
Unicode radical + strokes 扌 thủ (64) + 12 strokes
Hán-Việt readingnhiên niên
Mandarin (Pinyin) niǎn
Cantonese (Jyutping) nan2 nin2
Vietnamese niệm, nhũ "niệm (xoắn bằng ngón tay)" (gdhn)