Definitionenjoy, be contented, joyful
Unicode U+6137
Cangjie PUMT
Total strokes13
Unicode radical + strokes 忄 tâm (61) + 10 strokes
Hán-Việt readingkhải
Mandarin (Pinyin) kǎi
Cantonese (Jyutping) hoi2
Vietnamese khải, nhũ "khải (vui vẻ nhận quà)" (gdhn)