Definitionyear; age; harvest
Unicode U+5d57
Total strokes12
Unicode radical + strokes 山 sơn (46) + 9 strokes
Mandarin (Pinyin) suì
Cantonese (Jyutping) seoi3
Vietnamese tuế, nhũ "tuế (năm); tuế xuất, tuế nhập" (gdhn)