Unicode U+5adc
Cangjie VYTJ
Total strokes14
Unicode radical + strokes 女 nữ (38) + 11 strokes
Hán-Việt readingchương
Mandarin (Pinyin) zhāng
Cantonese (Jyutping) zoeng1
Vietnamese chương, nhũ "chương (bố chồng)" (gdhn)