Definitionstep with left foot; Kangxi rad. no 60
Unicode U+5F73
Cangjie HO
Total strokes3
Unicode radical + strokes 彳 sách (60) + 0 strokes
Hán-Việt readingsách
Mandarin (Pinyin) chì
Vietnamese sách, nhũ "sách (bộ gốc)" (gdhn)