Definitionsnout; KangXi radical 58
Unicode U+5F50
Total strokes3
Unicode radical + strokes 彐 kí (58) + 0 strokes
Hán-Việt reading
Mandarin (Pinyin)
Cantonese (Jyutping) gai3
Vietnamese kệ, nhũ "mặc kệ, thây kệ" (vhn)
Vietnamese kẹ, nhũ "lúa kẹ" (btcn)
Vietnamese kí, nhũ "bộ kí" (gdhn)