Definitionsnout; KangXi radical 58
Unicode U+5F50
TCVN Code VN-05F50
Cangjie NMM
Total strokes3
Unicode radical + strokes 彐 kí (58) + 0 strokes
Hán-Việt reading
Mandarin (Pinyin)
Cantonese (Jyutping) gai3
Vietnamese kí, nhũ "bộ kí" (gdhn)
Vietnamese kẹ, nhũ "kẹ vào; cọ kẹ" (btcn)
Vietnamese kệ, nhũ "mặc kệ" (btcn)
Vietnamese mự, nhũ "(lần)" (tdcnt)
Vietnamese sơ, nhũ "sơ (bộ gốc)" (gdhn)