Definitionbeautiful
Unicode U+59f8
Total strokes9
Unicode radical + strokes 女 nữ (38) + 6 strokes
Hán-Việt readingnghiên
Mandarin (Pinyin) yán
Cantonese (Jyutping) jin4
Vietnamese nghiên, nhũ "nghiên (đẹp); bách khoa tranh nghiên" (gdhn)