Definitionnoise of rage, cry out in anger
Unicode U+5484
TCVN Code V1-4E75
Cangjie RUU
Total strokes8
Unicode radical + strokes 口 khẩu (30) + 5 strokes
Hán-Việt readingđốt đột
Mandarin (Pinyin) duō
Cantonese (Jyutping) cyut3 deot1
Vietnamese rút, nhũ "rút ra bài học" (gdhn)
Vietnamese sụt, nhũ "sụt sịt" (btcn)
Vietnamese xót, nhũ "xót xa" (vhn)
Vietnamese đốt, nhũ "đốt đốt quái sự (điều gở lạ)" (gdhn)