Definitionice; KangXi radical 15
Unicode U+51ab
Cangjie IM
Total strokes2
Unicode radical + strokes 冫 băng (15) + 0 strokes
Hán-Việt readingbăng
Mandarin (Pinyin) bīng
Cantonese (Jyutping) bing1
Vietnamese băng, nhũ "băng (bộ gốc)" (gdhn)