Definitionwide; KangXi radical 13
Unicode U+5182
Cangjie XB
Total strokes2
Unicode radical + strokes 冂 quynh (13) + 0 strokes
Hán-Việt readingquynh
Mandarin (Pinyin) jiōng
Cantonese (Jyutping) gwing1
Vietnamese quynh, nhũ "quynh (bộ thủ)" (gdhn)