Definitionall, together, unanimous
Unicode U+50c9
Cangjie OMRO
Total strokes13
Unicode radical + strokes 亻 nhân (9) + 11 strokes
Hán-Việt readingthiêm
Mandarin (Pinyin) qiān
Cantonese (Jyutping) cim1
Vietnamese thiêm, nhũ "thiêm (tất cả, toàn thể)" (gdhn)