Definitioncompanion; associate with
Unicode U+4fb6
TCVN Code V1-4B45
Cangjie ORHR
Total strokes9
Unicode radical + strokes 亻 nhân (9) + 7 strokes
Hán-Việt readinglữ
Mandarin (Pinyin)
Cantonese (Jyutping) leoi5
Vietnamese lứa, nhũ "lứa đôi" (vhn)
Vietnamese lữ, nhũ "bạn lữ" (btcn)