Definitionfrivolous; unsteady; delay
Unicode U+4f7b
Cangjie OLMO
Total strokes8
Unicode radical + strokes 亻 nhân (9) + 6 strokes
Hán-Việt readingdiêu điêu
Mandarin (Pinyin) tiāo
Cantonese (Jyutping) tiu1 tiu4
Vietnamese điêu, nhũ "điêu đứng, điêu linh" (vhn)
Vietnamese đào, nhũ "ả đào; đào hoa" (btcn)
Vietnamese diêu (btcn)