Definitionother, he; surname; a load
Unicode U+4f57
Cangjie OJP
Total strokes7
Unicode radical + strokes 亻 nhân (9) + 5 strokes
Hán-Việt readingđà
Mandarin (Pinyin) tuó tuō tuò yí
Cantonese (Jyutping) taa4 to1 to4
Vietnamese đà, nhũ "đà mã (ngựa tải đồ)" (gdhn)