Definitionreside, live at, dwell, lodge; stop
Unicode U+4f4f
Cangjie OYG
Total strokes7
Unicode radical + strokes 亻 nhân (9) + 5 strokes
Hán-Việt readingtrú trụ
Mandarin (Pinyin) zhù
Cantonese (Jyutping) zyu6
Vietnamese giọ, nhũ "giẹo giọ" (gdhn)
Vietnamese trú, nhũ "trú chân" (vhn)
Vietnamese trọ, nhũ "ở trọ" (btcn)