Definitiontranscription of sanskrit 'gha' in buddhist texts ('samgha', etc.); (nursing; attending; entertainer) (Jap.); tample; in Chinese this character is not used alone
Unicode U+4f3d
TCVN Code V1-4B29
Cangjie OKSR
Total strokes7
Unicode radical + strokes 亻 nhân (9) + 5 strokes
Hán-Việt readinggià
Mandarin (Pinyin) qié jiā
Cantonese (Jyutping) gaa1 ke4
Vietnamese gia, nhũ "gia mã xã tuyến" (gdhn)
Vietnamese già, nhũ "già lam" (vhn)
Vietnamese giả (btcn)
Vietnamese nhà, nhũ "nhà cửa" (gdhn)