Definitionhead; KangXi radical 8
Unicode U+4ea0
Total strokes2
Unicode radical + strokes 亠 đầu (8) + 0 strokes
Hán-Việt readingđầu
Mandarin (Pinyin) tóu
Cantonese (Jyutping) tau4
Vietnamese đầu, nhũ "đầu (bộ gốc)" (gdhn)