Definitionmutually, reciprocally; intertwining
Unicode U+4e92
Cangjie MVNM
Total strokes4
Unicode radical + strokes 二 nhị (7) + 2 strokes
Hán-Việt readinghỗ
Mandarin (Pinyin)
Cantonese (Jyutping) wu6
Vietnamese hổ, nhũ "hổ thẹn, xấu hổ" (btcn)
Vietnamese hỗ, nhũ "hỗ trợ, tương hỗ" (vhn)