Hình ảnh hoạt động : Lễ trao kỉ niệm Chương
VNPFVNPF
VNPFVNPF
VNPFVNPF
VNPFVNPF